top of page

財團法人久鑫公益基金會提供急難救助以及高中職暨大專院校清寒助學金申請,請下載並參考各項辦法說明。
                                                                                                                     

本會保留隨時變更與修改申請辦法之權利。

bottom of page